Grunden faller sönder – men åtgärder dröjer

Grunden faller sönder – men åtgärder dröjer

Hål i husgrunden och ena brandutgången skyms av buskage. Förskolan Mariposa på Bäckby är missnöjd med hur Mimer sköter fastigheten.

Läs hela artikeln