Motala Train kan inte betala

Motala Train AB, med verksamhet i Motala och Västerås, ansöker om företagsrekonstruktion.

Läs hela artikeln