”Går inte att förutsäga vem som tar sitt liv”

Att förhindra självmord är mer komplext än att förhindra dödlighet i sjukdom. Riskgrupperna är stora, men ingen vet vem som kommer att drabbas. Adina Velica som är överläkare på akutpsykiatrin i Västerås.

Läs hela artikeln