Lugnande besked om dricksvattnet här

Lugnande besked om dricksvattnet här

Mer än var tredje svensk löper risk att få i sig kemikalier via dricksvatten som kommer från vattentäkter som påverkats av perfluorerade alkylsyror (PFAA).

Läs hela artikeln