Skolan där toaletterna är könsneutrala

Allt för få vet hur man bemöter någon som inte tycker sig passa in på förväntad könsidentitet. Nu ska Kopparlundsgymnasiet i Västerås jobba för att bli en transvänlig skola.

Läs hela artikeln