Fler äldre ska få äta på skolor

Äldrenämnden i Västerås vill att fler äldre ska ha möjlighet att äta på skolor i kommunen. Äldrenämnden har nu föreslagit att Kommunstyrelsen ger Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att göra det möjligt.

Läs hela artikeln