Västerås stad och Polismyndigheten i…

Västerås stad och Polismyndigheten i Västmanlands län fortsätter sitt samarbete och kommer den 17 februari att teckna en samverkansöverenskommelse när det gäller det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Läs hela artikeln